Ekonominis stabilumas, infliacija ir kursai

Vasario 25d. 2015m.

Kintantys valiutų kursai: kas įtakoja šiuos pokyčius?


Be tokių faktorių, kaip palūkanų normos ir infliacija, valiutų kursai yra svarbiausias rodiklis, kuriuo galima palyginti vienos valstybės ekonominę būklę su kita. Valiutų kursai vaidina lemiamą vaidmenį šalių prekybiniuose santykiuose, kurie yra neatsiejama kiekvienos laisvos pasaulio rinkos dalis. Kaip tik todėl valiutų kursai yra vienas labiausiai stebimų, analizuojamų ir valstybių vyriausybių manipuliuojamų rodiklių visame pasaulyje. Šiame straipsnyje apžvelgsime porą veiksnių, dėl kurių valiutų kursai nuolatos kinta ir yra jų įtakojami.

Valiutų kursai siejami su politiniu bei ekonominiu šalių stabilumu


Visų pirmą, reikėtų paminėti jog valiutų kursai didele dalimi priklauso nuo politinio bei ekonominio šalies stabilumo. Užsienio investuotojai neišvengiamai ieško stabilių valstybių, kurios būtų ekonomiškai stiprios ir sėkmingos. Į tokias šalis saugu investuoti, o investicijos neretai atsiperka. Šalys su šiomis teigiamomis savybėmis dažniausiai pritraukia investicijas iš kitų valstybių, kurios laikomos ne tokiomis stabiliomis ekonominiu ir politiniu atžvilgiu. Pavyzdžiui ten, kur vyksta politinis sąmyšis, valiutų kursai neabejotinai krenta: šalys praranda didžiules investicijas, nes investuotojai skuba parduoti akcijas ir investuoja į valstybes, kurių valiutų kursai stabilesni.

Valiutų kursai, tarptautinė prekyba ir infliacija


Valiutų kursai neabejotinai siejami su valstybės importo ir eksporto santykiu. Jei šalis eksportuoja (parduoda) daugiau, nei importuoja (perka) savaime suprantama, kad ji uždirba pelną. Taip pat kylant valstybių eksportui šalys ne tik ekonomiškai auga, bet savaime didėja jų valiutų paklausa, nes prekyba dažniausiai vyksta atsiskaitant eksportuojančios valstybės pinigais. O valiutų kursai ir jų paklausa – tiesiogiai susiję rodikliai.

Infliacija – neišvengiamas ekonominis reiškinys. Kadangi valiutų kursai yra dviejų pinigų rūšių vertės santykis, savaime suprantama jog tos valiutos, kurias infliacija veikia silpniau, kitų valiutų atžvilgiu įgauna vis didesnę perkamąją galią. Tiksliau tariant, kuo lėčiau valiutos nuvertėja, tuo greičiau kyla valiutų kursai lyginant su labiau infliacijos veikiamomis valiutomis.

Valiutų kursai ir jūsų pajamos šalyje


Galime teigti, jog šalies, į kurią investuota, valiutų kursai įtakoja gaunamą pelną. Krentantys tos šalies valiutų kursai akivaizdžiai neigiamai paveikia ir pelną, gaunamą iš investicijų. Be to, valiutų kursai turi įtaką ir kitiems faktoriams nulemiantiems pajamas, pavyzdžiui infliacijai, palūkanų normoms ir daugybei kitų. Nors valiutų kursams įtaką daro ir nesuskaičiuojama galybė kitų faktorių, kurie net patyrusius ekonomistus priverčia gerokai pasukti galvą, vis vien turėkite omenyje jog kintantys valiutų kursai neabejotinai veikia jūsų pelną, gaunamą toje šalyje.

Ekonominiai rodikliai ...

Valiutų kursai bei pasiūlos ir paklausos įtaka

Pasiūlos ir paklausos dėsnis – svarbiausia ekonomikos taisyklė. Pagal šį dėsnį, didėjant prekių pasiūlai (jų kiekiui) rinkoje ir kitiems faktoriams visiškai nekintant, tų prekių vertė krenta. ...

2015.03.04

Ekonominis stabilumas,...

Kintantys valiutų kursai: kas įtakoja šiuos pokyčius?
Be tokių faktorių, kaip palūkanų normos ir infliacija, valiutų kursai yra svarbiausias rodiklis, kuriuo galima palyginti vienos valstybės ekonominę būklę su kita. ...

2015.02.25